Uzaya Gidecek Türk Olmak İçin Müracaat Müddeti Uzatıldı

Don kishot

New member
Milli Uzay Programı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yetkililer, uzaya giden birinci Türk vatandaşı olacak kişinin seçimi için başlattıkları süreçte 23 Haziran olarak belirledikleri son müracaat tarihini 30 Haziran’a kadar uzattılar. niye bu biçimde bir karar alındığı ise bilinmiyor.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, bundan bir süre evvel yaptığı açıklamalarda müracaatlarla ilgili ayrıntı vermiş, 36 bin kişinin kayıt yaptırdığını ve 460 kişinin uzaya gitmek için uygun olduğunu söylemişti. Alınan kadar, müracaat yapan bireylerin yeterliliklerinin istenen seviyede olmadığını düşündürüyor.

Kimler müracaat yapabiliyor?


Aslına bakacak olursak uzaya gidecek birinci Türk olmak için herkes müracaat yapabiliyor. Fakat seçilebilmek için pek değerli kriterler var. Daha evvel yapılan açıklamalarda; uzaya gitmek için aranan genel koşullar şöyleki açıklanmıştı:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 23 Mayıs 1977’den daha sonra doğmuş olmak,
 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,
 • Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler yahut Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,
 • Çok yeterli derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,
 • İngilizce yeterliliğini aşağıdaki imtihanların birinden alınan puanla göstermek,
 • KPDS/YDS: 90
 • TOEFL IBT: 101
 • TOEFL CBT: 251
 • TOEFL PBT: 604
 • CPE: B
 • 149,5 – 190,5 santimetre aralığında ayakta uzunluk uzunluğuna
 • 78,2 – 101,3 santimetre aralığında oturma uzunluk uzunluğuna sahip olmak,
 • 43 – 110 kilogram aralığında kiloya sahip olmak.
 • Erkek adaylar için, son müracaat tarihi prestijiyle (23 Haziran 2022) askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak yahut askerlikle alakası bulunmamak,
 • Taksirli kabahatler, kısa periyodik mahpus cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cürümler ile aşağıda sayılan cürümler haricinde tecil edilmiş kararlar hariç olmak üzere; altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen hatalarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, nazaranve ait sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı cürümlerden dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak.
Eğer uzaya gitmek için gerekli koşulları sağladığınızı düşünüyorsanız, siz de müracaat yapabilirsiniz. Nasıl müracaat yapacağınızı merak ediyorsanız burada, aranan tüm kuralları incelemek istiyorsanız da burada bulunan haberlerimize göz atabilirsiniz.
 
Üst