Geçmişin kadar güçlüsün

Geçmişin kadar güçlüsün
Devletlerin gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri geçmişle kurdukları ilişki. Türkiye, 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleştirdiği rejim değişikliğiyle Cumhuriyet idaresine geçti. Ancak bu durum, geçmişle bağımızın kesilmesini gerektirmiyor. Osmanlı mirasını reddetmek değil, sahiplenmek geleceği daha sağlam inşa etmek için önem taşıyor. Devletin gücü de zaten geçmişi bugüne taşıma becerisiyle ölçülüyor. İngiltere tarihteki en büyük imparatorluk. Devlet, en geniş sınırlarına I. Dünya Savaşı öncesinde ulaştı. O dönemde dünyanın dörtte birinden fazlası kontrolü altındaydı. Bağımsızlık hareketleri topraklarını daralttı. Ancak ilginç şekilde İngiltere'den bağımsızlıklarını kazanan pek çok ülke İngiliz Uluslar Topluluğu içinde kalmayı tercih etti.
Alıntıdır
 
Üst