Dilin mahiyeti ve kapasite göstergesi

Dilin mahiyeti ve kapasite göstergesi
Kavramsallaştırma, soyutlukların somutlaştırılması ve somutlukların soyutlaştırılması ile gerçekleşebilir. Bu süreç mevcut kavramların anlamını sürekli gözden geçirip güncelleyerek, somut olanın anlamını açığa çıkarmakla ve soyut olanın ise göstergeler üzerinden neye tekabül ettiğinin ortaya konması ile mümkündür.
Alıntıdır
 
Üst