Bilim her şeyi bilir mi?

Bilim her şeyi bilir mi?
İnsanı sıradan bir hayvana indirgeme girişimleri, bilimsellikten öte ideolojik kasıtlar taşımaktadır. Temel ayrışmanın materyalist felsefenin kabulüyle ilgili olduğu açıktır. Varlığı sadece maddeye indirgeyen paradigmaların asıl amacı; metafizik açıklamalara kapıları kapamaktır. Entropi yasasının keşfi, big bang teorisi, kuantum fiziği gibi pek çok yeni gelişme materyalist felsefeyi sarsmış olmasına rağmen modern bilim; epistemolojik bir revizyona gitmeye direnmektedir. Oysa mevcut epistemoloji ile gerek evrenin gerekse varlığın bir bütün olarak kavranması mümkün görünmemektedir.
Alıntıdır
 
Üst