MSB NATO nedir ?

Deniz Siyahi

Global Mod
Global Mod
MSB NATO (Ortak Savunma ve Guvenlik Politikas) nedir?

MSB NATO, Birlesmis Milletler cats altnda toplanan uyesi ulkeler tarafndan ortak bir guvenlik ve savunma politikasnn gelistirilmesini amaclayan bir cerceve belgesidir. MSB NATO, Birlesmis Milletlerin (BM) Birlesmis Milletler Sozlesmesi'nin (BMS) ortak savunma yetkisine dayanr. MSB NATO, BM uyesi ulkelerin, ortak guvenlik ve savunma cabalarnn koordinasyonu ve koordinasyonu icin cok tarafl bir ortam saglar.

MSB NATO, ortak guvenlik ve savunma politikalarnn koordinasyonu icin, uye ulkeler arasnda dayansma, isbirligi ve ortaklklar gelistirmek icin cok tarafl bir sozlesme olarak kabul edilir. MSB NATO'nun amac, uye ulkelerin kendi ulkelerinin guvenligini korumak ve karslkl destegi guvence altna almak icin ortak bir cerceve olusturmaktr. MSB NATO, uye ulkeleri arasnda ekonomik, kulturel, siyasi ve askeri baz alanlarda isbirligini kolaylastrarak, catsmalarn onlenmesini ve cozulmesini saglar.

MSB NATO, uye ulkelerin kendi ulkelerinin guvenliginden cok, uye ulkeler arasndaki guvenlik alannn korunmasn da amaclar. MSB NATO, uye ulkelerin askeri isbirligini guvence altna almak icin askeri kuvvetleri bir araya getirir. MSB NATO, ayrca ortak guvenlik ve savunma politikasnn gelistirilmesi ve karslkl destegin saglanmas icin cok tarafl isbirligi onerileri ve tavsiyeler de sunar.

MSB NATO, uye ulkeler arasndaki guvenlik alannn korunmasn saglamak icin cok tarafl diyaloglarn kurulmasn ve uygulanmasn da amaclar. MSB NATO, uye ulkelerin siyasi, ekonomik, askeri, kulturel ve diger konularda diyalog kurmalarna ve calsmalarna yardmc olur. MSB NATO, uye ulkeler arasnda ortak guvenlik ve savunma politikalarnn gelistirilmesi ve uygulanmasnn saglanmasna yardmc olur.

MSB NATO, uye ulkelerin ortak guvenlik ve savunma politikalarnn gelistirilmesi ve koordinasyonu icin cok onemli bir cercevedir.
 
Üst