Kanser niçinleri

Bakec

New member
Günümüzdeki bilgiler ışığında kanser oluşturan etkenler aşağıdaki ana başlık altında toplanabilir.

1-Kimyasal etkenler,

2-Viral etkenler,

3-Fiziksel etkenler

4-Genetik eğilim

Kimyasal etkenler içinde:

– Tütün ve tütün eserleri,

– Alkol,

– Aflatoksin,

– Arsenik

– Benzen

– Vinil klorid sayılabilir.

TÜTÜN:

Tesir kullanım mühletine bağlı olarak artmaktadır. Ana kanser yapan tesir katrandan gelir. Sigara ve tütün kullanmasını bırakan ağır içicilerde riskin hiç içmeyenler düzebir daha inmesi için 15 yıl geçmelidir.

ALKOL:

Alkollü içki kullanmasının bilhassa baş-boyun kanserlerinde tütünün tesirini arttırdığı gösterilmiştir. Her iki maddeyi yüksek ölçülerde kullanan şahıslarda risk hiç kullanmayanlara oranla 35 kat artmaktadır.

AFLATOKSİN:

Depolarda uygun olmayan şartlarda saklanan besinler üzerinde kimi mantarlar tarafınca üretilen kuvvetli bir zehirdir. Karaciğer kanseri oluşumundan sorumlu tutulmaktadır.

Viral etkenlerin başında:

– İnsan retrovirüsleri

– Hepatit B virüsü

– Papillom virüsleri

– Epstein-Barr virüsü gelmektedir.

VİRÜSLER:

Retrovirüslerin “Erişkin T hücreli lösemi, lenfomalar”, Hepatit B virüsünün “Karaciğer kanseri”, Epstein-Barr virüsünün “Burkitt lenfoma, nazofarinks (geniz) kanseri” Papillom virüslerinin “Kadın üreme organı (özellikle rahim ağzı) kanserleri, üst teneffüs yolu kanserleri oluşturduğu bilinmektedir.

 Fizikî etkenler:

– İyonizasyon oluşturan ışınım

– Ultraviyole ışınım

– Asbestoz

– Elektrik ve manyetik alan

Meslek riskleri:

Ağaç ve deri personelliği, nikel rafinericiliği, asfalt personelliği uygun bilinen mesleksel temaslardır. Asbestozis başta larinks kanserleri olmak üzere çeşitli solunum-sindirim kanserlerinin oluşumundan sorumlu tutulmaktadır. Kimyasal etkenler içinde sayılmış olan ve çalışma ortamlarında kullanılan arsenik, benzen ve vinil klorid üzere unsurların karaciğer, akciğer, cilt kanserlerini, birtakım kemik tümörleri ile lösemileri oluşturdukları bilinmektedir.

ışınım:

Güneş ışınlarından gelen ultraviyole (morötesi) ışınım uzun mühlet güneş altında çalışanlarda cilt kanserleri oluşturabilir. ışınım güvenliği standartları oluşturulmadan evvelki periyotlarda ışınımçalışanlarında cilt kanserleri, asfalt çalışanları ve uranyum madencilerinde akciğer kanseri, radyumlu saat kadranı boyası ile çalışanlarda birtakım kemik tümörleri, atom bombasından sağ kalanlarda lösemi başta olmak üzere tüm tümörler, tedavi gayeli kimi ışınlamalarda lösemi, tiroid kanserı, göğüs kanseri görülebilmektedir.

Genetik eğilim:

Sigara dumanındaki ana kanser yapan husus olan polisiklik aromatik hidrokarbonları faal hale getiren aril hidrokarbon hidroksilaz enzimi seviyeleri larinks kanserli hastalarda denetim kümesine oranla daha yüksek bulunmaktadır. Kanserlerin büyük bir kısmından olmasa da birtakım kanserlerin oluşumundan tümör oluşturucu (onkojen) genlerin varlığı ya da tümör baskılayıcı (tümör supresörleri) düzeneklerin kâfi seviyede olmaması sorumlu tutulmaktadır.

Beslenme alışkanlığı:

Kabul edilebilir bilgiler, vitamin A ve beta karotenin kimi epitel kanserlerinin gelişmenini önleyici rol oynadığını düşündürmektedir. Bu hususların eksikliği birtakım kanser tiplerinin oluşumu için risk faktörü üzere görünmektedir. Bitkisel liflerden yoksul, az taze meyve ve zerzevat içeren beslenme alışkalığı olanlarda kalın barsak, turşu ve çok baharatlı yiyecekleri fazlaca tüketenlerde mide kanserleri daha sık görülmektedir.
 
Üst