Davaların birleştirilmesi ne demek ?

Deniz Siyahi

Global Mod
Global Mod
Davalarn birlestirilmesi, karslastrmal hukuk acsndan, bir ya da daha fazla davann, ayn konuya iliskin olarak, birlestirilmesi anlamna gelmektedir. Davalarn birlestirilmesi, davalarn butununun daha verimli bir bicimde yonetilmesi ve yurutulmesi amacyla yaplan bir surectir.

Birlestirilen Davalar Ne Olabilir?

Birlestirilen davalar, cogunlukla, ayn yasal meseleye iliskin olarak aclan davalardr. Davalar, ayn taraflardan, ayn mahkeme tarafndan aclan veya ayn taraflardan ayn mahkeme tarafndan veya ayn taraflardan farkl mahkeme tarafndan aclan davalar olabilecegi gibi, farkl taraflardan, ayn mahkeme tarafndan aclan davalar da olabilir. Ayrca, davalarn birlestirilmesi, cogunlukla, ayn mahkeme tarafndan aclan davalarn, ayn taraflarn katlmyla, ayn mahkeme tarafndan birlestirilmesi olarak da dusunulebilir.

Birlestirilme Surecinin Avantajlar

Birlestirilme surecinin onemli avantajlar vardr. Birincisi, davalarn birlestirilmesi, hem davalar arasndaki zaman kaybn onler, hem de davalarn ayr ayr yurutulmesinden kaynaklanan maliyetleri azaltr. Ikincisi, davalarn birlestirilmesi sayesinde, davalar arasndaki caksan kantlarn daha verimli bir bicimde degerlendirilmesi mumkun olur. Ucuncusu, davalarn birlestirilmesi, davalara katlan taraflar acsndan, davalarn daha verimli bir bicimde yurutulmesi anlamna gelmektedir.

Birlestirilme surecinin, davalar arasnda zaman kaybn azaltmak, davalarn maliyetlerini azaltmak ve davalarn daha verimli bir bicimde yurutulmesini saglamak gibi onemli avantajlar vardr. Birlestirilme surecinin, davalarn daha adil bir bicimde yurutulmesini saglayan mukemmel bir yontem oldugu soylenebilir.
 
Üst